Gå til hovedinnhold

Samtykke til BUO på Ekofisk - 2/4VA vanninjeksjon

ConocoPhillips Scandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjon (BUO) på Ekofiskfeltet.


Samtykket gjelder dykkearbeid i forbindelse med selskapets 2/4VA SSWI Vanninjeksjonsprosjekt 2010.
 
CoPSAS har registrert en blokkering av vannstrømmen i rørledningene  P2033 eller P2049 (se illustrasjon).

Dersom det blir behov vil dykkearbeid blant annet bestå i å åpne rørflensen på det installerte T-rørstykket mellom den gamle rørledningen og det nye fleksible røret til vanninjeksjonsinnretningen 2/4VA.

Etter at flensene er skilt fra hverandre vil dykkerne fjerne eventuelle gjenstander som hindrer vanngjennomstrømming.

Dykkerne vil skru flensene sammen igjen med bruk av hydraulisk jekkeverktøy.

Arbeidet utføres av Technip Norge AS med fartøyet DSV Skandi Arctic.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |