Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Venture

Statoil Petroleum as (Statoil) har fått samtykke til bruk av West Venture til komplettering av brønn 35/11-A-3 på feltet Fram H-Nord.


Statoil har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Venture til komplettering av brønn 35/11-A-3 på feltet Fram H-Nord i utvinningstillatelse 090.

Forventet oppstart er 28. mars 2014 og operasjonen har en varighet på cirka 23 dager.

West Venture er en femtegerasjons halvt nedsenkbar flyttbar innretning av typen Kværner Maritime KMAR CS-45 design, utstyrt med dynamisk posisjonering. Innretningen er utstyrt med to boretårn.

West Venture er operert av Seadrill Offshore AS. Innretningen fikk (SUT) i januar 2004.
 

Journal 2014/116

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064