Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Phoenix på Troll

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Phoenix til bore- og brønnoperasjoner på Troll.


Samtykket gjelder permanent tilbakeplugging og forlating (P&A) av brønner på Troll Oseberg Gas Injection (TOGI) undervannsanlegg, samt tilbakeplugging og/eller boring og komplettering på utvinningstillatelsene 054 og 085 (Troll olje), hvor Statoil er operatør.

Aktiviteten på TOGI gjelder brønnene 31/5-B-2 H, 31/5-B-3 H, 31/5-B-4 H, 31/5-B-5 H og 31/5-B-6 H.

Dreping og midlertidig plugging av brønnene samt trekking av ventiltre, blir utført av en innretning i form av lett brønnintervensjon. For denne aktiviteten er det gitt eget samtykke.

Tidligst estimert oppstart for gjenværende plugging med West Phoenix er juli 2011.

Reserveplan for utnyttelse av innretningen i innleieperioden vil være boring av Troll olje brønn J-22 H.

Operasjonen har en forventet varighet på seks til åtte måneder.

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Phoenix (foto) opereres av North Atlantic Drilling (tidligere Seadrill Management AS).

Innretningen er av type Moss Maritim CS50 og er bygget ved Samsungverftet i Sør Korea.

West Phoenix fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2008 (lenke).

Innretningen vil bli innleid fra Total til Statoil for de planlagte aktivitetene på TOGI og Troll Olje.

Estimert leieperiode er 180 dager med opsjon på ytterligere 45 dager. West Phoenix har ikke vært i operasjon for Statoil tidligere.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |