Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Navigator på Ormen Lange

A/S Norske Shell har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Navigator til gjennomføring ab bore- og brønnoperasjoner på Ormen Lange.


Samtykket gjelder arbeid på brønnramme C, boring av tre produksjonsbrønner, og boring av en pilotbrønn.

Operasjonen er planlagt å starte i juli 2011.

West Navigator (tidligere West Navion, bildet) eies og opereres av North Atlantic Norway Limited (tidligere Seadrill Management AS).  Boreinnretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i september 2000.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |