Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Navigator

AS Norske Shell har fått samtykke til bruk av West Navigator til boring på Draugenfeltet.


AS Norske Shell har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen West Navigator.

Samtykket gjelder boring og komplettering av produksjonsbrønnene G1, G2, G3, og E4 og plugging og forlating av brønnene A 53 og A 58 på Draugenfeltet.

Planlagt oppstart er medio desember. Aktiviteten er beregnet å vare til 1. september 2014.

 


West Navigator (foto:seadrill)

 

West Navigator (tidligere West Navion) eies og opereres av North Atlantic Norway Limited (tidligere Seadrill Management AS). Boreinnretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i september 2000.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Brev til AS Norske Shell

Journal 2012/1456

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064