Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Linus til boring og komplettering

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av den oppjekkbare boreinnretninga West Linus til boring og komplettering av brønnar på Ekofisk 2/4-Z.


Ekofiskfeltet blei oppdaga i 1969 og er det eldste av olje- og gassfelta på norsk sokkel som er i produksjon. Feltet ligg om lag 280 km sørvest for Stavanger. Havdjupet er om lag 73 meter.

West Linus fekk samsvarsfråsegn 25. mai 2014.


 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064