Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Epsilon på blokk 15/3

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Epsilon på Gudrunfeltet til boring og komplettering av produksjonsbrønner.


Gudrun ligger i den midtre delen av Nordsjøen. Feltet tilhører utvinningstillatelse 025, og er planlagt utbygd med en prosessinnretning med integrert boliganlegg.

Boreperioden vil bli utført i to faser. Første fase er boring gjennom innretningens stålunderstell, og andre fase vil bli utført etter at plattformdekk er installert.

Stålunderstell vil bli plassert på lokasjonen sommer 2011. Dekket er planlagt installert i sommer 2013.

West Epsilons planlagte posisjon ved boring av brønnene på Gudrun er:

N 58° 50' 42,87", Ø 01° 44' 37,44". Vanndypet på lokasjonen er 109 meter.

Avstanden til Stavanger er ca. 230 kilometer.

Dato for oppstart av boringen er ca. medio august 2011. Operasjonen forventes å være avsluttet innen desember 2013.

Den oppjekkbare boreinnretningen West Epsilon (foto) opereres av North Atlantic Drilling som tidligere het Seadrill Offshore AS.

Petroleumstilsynet har gitt samsvarsuttalelse (SUT) for West Epsilon 14. februar 2003.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |