Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Elara på Valemon

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen West Elara til boring og brønnoperasjoner på Valemonfeltet.


Samtykket omfatter boring og komplettering av 11 produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner på Valemonfeltet. Boreaktiviteten skal etter planen vare ut 2017.

Valemon er lokalisert i nordlig del av Nordsjøen, rett vest for Kvitebjørnfeltet. Feltet er under utbygging, med planlagt produksjonsstart 2014. Vanndypet på Valemon er 133 meter.

Valemon bygges ut med en produksjonsinnretning med enkel separasjonsprosess. Rikgassen fra feltet skal etter planen transporteres i rørledning til Heimdalinnretningen for videre eksport til Storbritannia eller kontinentet, mens kondensatet skal transporteres via Kvitebjørn til landanlegget på Mongstad.

West Elara (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning levert fra Jurong Shipyard Pte Ltd i Singapore i 2011. Den er registrert i Norge og har Det Norske Veritas som klasseselskap.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77