Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Alpha til boring på blokk 15/12 og 6/3

BG Norge AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen West Alpha til boring av brønnene 15/12-E1H og 6/3-A1H (Gaupefeltet) i den sørlige delen av Nordsjøen.


Gaupefeltet tilhører utvinningstillatelse 292 og ligger om lag 240 kilometer sørvest for Stavanger, like ved grensen mot britisk sokkel. Vanndypet i området er omtrent 85 meter.

Boringen blir igangsatt i mars 2011. Estimert operasjonstid er henholdsvis 69 og 71 døgn for de to brønnene.

Gaupe er en undervannsutbygging med tilknytning til Armadainnretningen på britisk sektor.

Drift av feltet planlegges igangsatt i fjerde kvartal 2011.

West Alpha (over) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Dyvi Drilling Ultra Yatzy". Den ble bygget i 1986.

Innretningen eies og opereres av Seadrill Offshore AS, og fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |