Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av West Alpha – Balder

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) har fått samtykke til bruk av West Alpha for boring og komplettering av produksjosnbrønner på Balderfeltet.


Samtykke gjelder bruk av den flyttbare boreinnretningen West Alpha til boring av brønnene25/11-A-21 25/11-A-22, 25/11-A-23, 25/11-A-24 og 25/11-A-25 som tilhører utvinningstillatelse 001.

Riggens planlagte posisjoner ved boring og komplettering er:

  • Brønn 25/11-A-21: 59° 11’ 30.091 " N, 02° 21' 29.297”  Ø
  • Brønn 25/11-A-22: 59° 11’ 27.423 " N, 02° 21’ 31.550 ” Ø
  • Brønn 25/11-A-23: 59° 11’ 30.093 " N, 02° 21’ 27.024 ” Ø
  • Brønn 25/11-A-24: 59° 10’ 41.217 " N, 02° 22’ 42.708 ” Ø
  • Brønn 25/11-A-25: 59° 11’ 59.913 " N, 02° 24’ 37.409”  Ø

Vanndypet på stedet er cirka 125 meter.

Forventet oppstart for operasjonen er januar 2013 med en samlet varighet på inntil 600 dager.

 

 

West Alpha (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Dyvi Drilling Ultra Yatzy". Den ble bygget i 1986.

Innretningen som eies og opereres av Seadrill Offshore AS, fikk samsvarsuttalelse (SUT) i desember 2001 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Brev til ExxonMobil

Journal 2012/1740

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77