Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Volve med Navion Europa

Statoil har fått samtykke til midlertidig bruk av Volve med fartøyet Navion Europa for lagring av olje.


Volve er et oljefelt som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, om lag åtte kilometer nord for Sleipner Øst. Havdypet i området er om lag 80 meter.

Feltet er bygd ut med den oppjekkbare prosess- og boreinnretningen Mærsk Inspirer, og Statoil har samtykke til bruk av Volve med fartøyet Navion Saga for lagring av olje (se illustrasjon).

Navion Saga har behov for nye ankerliner. I denne forbindelsen brukes Navion Europa som erstatningsfartøy for oljelagring i perioden 29. juli til 15. oktober 2011.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |