Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Valhall QP ut over opprinnelig levetid

På grunn av innsynkning av havbunnen og aldring av boligmodulen (QP), boreplattformen (DP) og Process and Compression plattformen (PCP), ble prosjektet Valhall Redevelopment (VRD) etablert i 2003.

Som resultat av prosjektet sendte BP i mars 2007 inn plan for utvikling og drift (PUD) for Valhall VRD. Planen omfattet installasjon av en ny integrert prosess- og boligplattform (PH) og ble godkjent av Stortinget i juni 2007. PH skulle etter planen settes i drift i 2010 og erstatte QP og PCP.

I august 2007 søkte BP om samtykke til å bruke QP, DP og PCP, samt oljerørledningen fra Valhall til Ekofisk og rørledningen fra Hod til Valhall ut over opprinnelig levetid. For QP ble det søkt om drift ut september 2010. Samtykke ble gitt i desember 2007.

På grunn av forsinkelser i VRD-prosjektet søkte BP i desember 2009 om ny forlengelse. Samtykke til dette ble gitt i mai 2010.

Den nye boligmodulen på PH ble tatt i bruk i mars 2011 og har 180 senger.

På grunn av stor aktivitet på Valhallfeltet har BP behov for flere senger og søkte derfor om å bruke QP ut 2014.

Ut fra en samlet vurdering har Ptil har nå gitt BP samtykke til bruk av Valhall QP fram til 31.12.2014.
 

Brev til BP Norge AS

Journal 2012/341

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77