Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Valemon utover planlagt levetid

Statoil har fått samtykke til forlenga bruk av Valemoninnretninga med tilhøyrande installasjonar utover planlagt levetid.


Valemon er eit gass- og kondensatfelt i blokkene 34/11 og 34/10 i den nordlege delen av Nordsjøen. Feltet ligg vest for Kvitebjørnfeltet, om lag 160 kilometer vestnordvest for Bergen. Havdjupna på staden er 135 meter.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77