Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannslegg og rørledning på Oselvar-feltet

Dong E&P Norge AS har fått samtykke til bruk av undervannsanlegg og rørledning på Oselvar- feltet.


Oselvarfeltet ligger sørvest for Ula og nordvest for Ekofisk. Feltet ble oppdaget i 1991 og tilhører utvinningstillatelse 274 og 274CS.

Vanndypet på stedet er cirka 72 meter.

Planlagt produksjonsstart er 1. april 2012.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064