Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsinnretninger på Trym

Dong E&P Norge AS har fått samtykke til bruk av undervannsinnretninger på Trym.


Gass- og kondensatfeltet Trym ligger helt sør på norsk sokkel, om lag 50 kilometer øst for Valhall-innretningen og tre kilometer fra sokkelgrensen mellom Norge og Danmark. Havdypet i området er cirka 65 meter.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Trym ble godkjent 26. mars 2010.
 

Utbyggingsløsningen er en undervannsutbygging, og produksjonen fra to produksjonsbrønner vil bli fraktet 5,5 kilometer i rør til Harald-innretningen på dansk sokkel for prosessering og videre eksport.

Trym er det første som knyttes opp til dansk infrastruktur.

Samtykket omfatter bruk av alle innretninger (brønner, rørledninger osv.) som er nødvendig for produksjon og transport.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77