Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av undervannsinnretning for vanninjeksjon på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) har fått samtykke til bruk av undervannsinnretningen Ekofisk 2/4-VB til vanninjeksjon i Ekofiskfeltet.


ConocoPhillips har fått samtykke til bruk av undervannsinnretningen Ekofisk 2/4-VB. Innretningen skal injisere vann i reservoaret for å stimulere oljeproduksjonen fra Ekofiskfeltet. Vanninjeksjon i Ekofiskfeltet startet i 1987 og har bidratt betydelig til økt utvinning fra feltet.

Undervannsinnretningen Ekofisk 2/4-VB inngår i en plan for ytterligere bruk av vanninjeksjon for å øke utvinningsgraden. Den består av en bunnramme med åtte brønner for  vanninjeksjon. Den knyttes opp til en eksisterende rørledning mellom Ekofisk 2/4 K og Eldfisk 2/4 E med en ny 5 km lang rørledning. Innretningen fjernstyres fra 2/4 K-innretningen.

Undervannsinnretningen er plassert ca 3 km sør for Ekofisk feltsenter.

Innretningen planlegges tatt i bruk i slutten av fjerde kvartal 2012 eller tidlig i 2013.


Journal 2012/1464

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77