Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Troll O2

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til bruk av Troll O2-innretningen med rørledninger.


Troll O2 er en ny brønnramme som skal knyttes opp mot Troll C-innretningen. Brønnrammen er lokalisert cirka seks kilometer nord for Troll C og er den 16. brønnrammen som skal kobles til Troll C og den 30. totalt på Troll Vest.

Tilkoblingen til Troll C er gjort ved å koble rørledning og kontrollkabel til eksisterende brønnramme på Troll O1 og bruke eksisterende produksjonsrørledning fra Troll O1 for å føre oljen til Troll C.

Havdypet på stedet varierer mellom 330 og 350 meter.

Det har ikke vært behov for å endre eksisterende produksjonsutstyr på Troll C for å håndtere oljen fra Troll O2.

Innretningene ble installert og klargjort på havbunnen i 2009. Planlagt oppstart er ifølge søknaden fra Statoil satt til 20.7.2010.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77