Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Winner på Vilje Sør

Marathon Oil Norge AS har fått samtykke til bruk av Transocean Winner til produksjonsboring av brønn 25/4-F1på Vilje Sør.


Marathon Oil Norge AShar fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner til produksjonsboring på Vilje Sør som tilhører utvinningstillatelse 036.

Boringen er planlagt startet februar 2013.

Vilje er et oljefelt i den midtre delen av Nordsjøen like nord for Heimdalfeltet. Havdypet i området er 120 meter. Feltet er bygd ut med to havbunnsbrønner som er knytte opp til produksjons­skipet Alvheim FPSO.
 

 

Brev til Marathon Oil Norge AS

Journal 2012/1768

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064