Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Winner på Bøylafeltet

Marathon Oil Norge (Marathon) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner til produksjonsboring og brønnkomplettering på Bøylafeltet i Nordsjøen.


Samtykket omfatter boring og komplettering av to produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn på Bøylafeltet i Nordsjøen med bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner.

Havdypet på stedet er om lag 120 meter.

Oljefeltet Bøyla tilhører utvinningstillatelse 340, hvor Marathon Oil Norge AS er operatør. De øvrige rettighetshaverne er Core Energy og Lundin Norway.

Bøyla ligger cirka 28 kilometer sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen. Feltet bygges ut med en havbunnsinnretning knyttet til Alvheim FPSO. Planlagt produksjonsstart er i 2014.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77