Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Spitsbergen på Marulkfeltet

Eni Norge AS har fått samtykke til bruk av Transocean Spitsbergen til produksjonsboring på Marulkfeltet.


Samtykket gjelder bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Spitsbergen til boring og komplettering av et sidesteg til en tidligere boret produksjonsbrønn på Marulkfeltet.

Marulk ligger i Norskehavet, ca 225 km VNV for Brønnøysund og ca 25 km SV for Nornefeltet. Feltet bygges ut med en havbunnsinnretning som er knyttet til produksjons- og lagringsinnretningen Norne FPSO. Havdypet i området er 367 meter.

Boringen og tilhørende komplettering er planlagt startet tidligst i begynnelsen av oktober 2012 og har en planlagt varighet på 88 dager.
 

 

Transocean Spitsbergen (bildet) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av typen Aker H-6e. Den er bygget i 2009 ved Aker Stord, er registrert på Bahamas og har klasse i DnV. Innretningen fikk samsvarsuttelelse (SUT) i juli 2009 (da som Aker Spitsbergen).


Journal 2012/613

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064