Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Searcher for boring og komplettering på Gjøafeltet

Samtykke: Ptil har gitt GDF SUEZ E&P Norge AS (GdF) samtykke til boring og komplettering av brønner på Gjøafeltet med den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher.


Samtykket omfatter boring og komplettering av til sammen elleve brønner, hvorav fem planlegges ferdigstilt før produksjonsstart, mens de øvrige seks er planlagt ferdig i løpet av juli 2012. 

Statoil har hatt operatøransvaret for denne utvinningstillatelsen i utbyggingsfasen, og fikk i desember 2008 samtykke til bruk av Transocean Searcher for boring og komplettering av produksjonsbrønner fram til operatørskapet blir overført til GdF, som skal være operatør i driftsfasen. Samtykket som nå er gitt til GdF omfatter boring og komplettering av de resterende brønnene. Et samtykke er knyttet til operatørens styringssystem. Det betyr at et operatørskifte innebærer at det må søkes om nytt samtykke til pågående aktiviteter.

Transocean Searcher opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF og er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Bingo 3000, bygget i 1983 ved Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg. Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse i desember 2003.

 

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96