Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Leader på Tyrihans

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av Transocean Leader til produksjonsboring og komplettering på Tyrihansfeltet.


Statoil har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Leader til produksjonsboring og komplettering på Tyrihansfeltet i utvinningstillatelse PL 091.

Tyrihans ligger i Norskehavet, ca 133 km fra nærmeste punkt på land, som er Frøya i Sør-Trøndelag, og 29 km sørøst for Kristinfeltet.

Tyrihansfeltet er bygget ut med undervannsinnretninger, og brønnstrømmen prosesseres på Kristininnretningen.

Boringen er planlagt startet i midten av desember og er beregnet å vare i 360 dager.
 


Transocean Leader (bildet) er en halvt nedsenkbar boreinnretning av typen Aker H-4.2, bygget i 1987 ved Hyundai i Sør-Korea og ombygd i 1997. Den er registrert på Marshalløyene og har klasse i DnV. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i desember 2004.


Journal 2012/1575

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77