Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Transocean Barents på Jettefeltet

Det norske oljeselskap ASA (Det norske) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Transocean Barents for boring på Jettefeltet.


Jette er et olje- og gassfelt i sørlig del av Nordsjøen, 180 kilometer vest for Haugesund. Plan- for utbygging og drift (PUD) for Jette ble godkjent i februar 2012. Feltet planlegges bygd ut med en havbunnsinnretning knyttet til Jotun-feltet.

Jette har planlagt produksjonsstart 1. kvartal 2013.

Samtykket omfatter produksjonsboring og komplettering av Jette Sør 25/8-A-1 AH og Jette Nord 25/8-B-1 H, boring av observasjonsbrønn 25/8 A 1 H og boring av grunn gass pilotbrønn 25/8-U-25.

Innretningens planlagte posisjon er:

  • 2° 22' 8.194'' Øst
  • 59° 24' 12.400'' Nord

Vanndypet på stedet er 127 meter.

Forventet oppstart for boreaktivitetene er 2. kvartal 2012. Varigheten er beregnet til cirka 155 dager.

Transocean Barents (tidligere Aker Barents) er en 6. generasjons halvt nedsenkbar boreinnretning av typen H-6e. Innretningen ble bygget ved verftet Aker Stord i Norge og ble ferdigstilt i 2009.

Transocean Barents eies og opereres av Transocean Norway, med hovedkontor i Stavanger. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i 2009.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77