Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Statfjord B utover opprinnelig planlagt levetid

Statoil Petroleum AS har fått samtykke til bruk av Statfjord B utover designlevetid.


Statfjord er et oljefelt som ligger på begge sider av grenselinjen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampenområdet.

Statfjord B er plassert på den sørlige delen av feltet og kom i produksjon i 1982.

 


Statfjord B

 

Med basis i vurderingene som er utført i forbindelse med søknaden og et ønske om å utnytte Statfjord B så lenge det er sikkerhetsmessig, teknisk og økonomisk forsvarlig, har Statoil søkt om 20 års levetidsforlengelse fra 31.8.2011.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064