Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Trym for produksjonsboring på Troll fase II ("Troll olje")

Samtykke: Ptil har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Songa Trym for boring av syv produksjonsbrønner på Troll olje


Samtykket gjelder boring av syv brønner, og omfatter produksjonsboring, herunder boring av avgrensnings- og observasjonsbrønner, komplettering, brønnoverhaling og tilbakeplugging. Statoils kontrakt for bruk av Songa Trym har en varighet fram til juli 2012 med ytterligere to års opsjon. Innretningen er planlagt benyttet på Troll olje i denne perioden.

 

Songa Trym (bildet) er en flyttbar innretning bygget i Norge hos Aker Værdal, ferdigstilt i 1976. Innretningen eies av Songa Offshore ASA og blir operert av Odfjell Drilling AS.

Innretningen fikk fornyet samsvarsuttalelse i juni 2009 som følge av eierskifte.

 

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96