Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Delta for boring på Stjernefeltet

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av Songa Delta til boring, sidestegsboring og komplettering på Stjernefeltet.


Statoil har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Songa Delta til boring, sidestegsboring og komplettering på Stjernefeltet i utvinningstillatelse 104.

Stjernefeltet, tidligere kjent som Katla, ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, cirka 13 kilometer sørvest for Oseberg Sør.

Vanndypet på stedet er 103 meter.
 


Den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Delta er eid av Songa Offshore og operert av Songa Management AS.

Songa Delta er en 3. generasjons flyttbar boreinnretning av typen Ocean Ranger, ferdigstilt ved Rauma Repola i Finland i 1981. Innretningen er modifisert flere ganger, og er registrert i Norge med Det Norske Veritas (DNV) som klassifiseringsselskap.

Brev til Statoil Petroleum ASA

Journal 2012/1294
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064