Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Dee på Alvheim - utvidelse

Marathon Petroleum Company (Norway) (MPCN) har fått samtykke til å bruke den flyttbare boreinnretningen Songa Dee for produksjonsboring på Alvheimfeltet.


26. mars 2010 har MPCN fått samtykke til bruk av Songa Dee til boring og komplettering av tre oljeproduserende brønner på Alvheim: 24/6-B-4 (Kameleon), 25/4-L-1 og 25/4-L-2 (begge East Kameleon).
 
Det nye samtykket er en utvidelse og gjelder brønn 25/4-L-3 (East Kameleon) som har følgende geografiske koordinater:

N 59° 35’ 8.848”, Ø 02° 5’ 12.453”. Vanndyp på stedet er 123 meter.

Alvheimfeltet ligger i Nordsjøen i blokkene 24/6 og 25/4, ca. 12 kilometer vest for Heimdal.

Produksjonen på Alvheim startet i juni 2008 fra 12 brønner (fase I).

De fire nye brønnene tilhører fase II i boreprogrammet for Alvheim.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |