Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Songa Dee på Alvheim

Samtykke: Marathon Petroleum Company (Norway) LLC (Marathon) har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Songa Dee for produksjonsboring i den nordlige Nordsjøen på Alvheim.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Les mer

Samtykket gjelder boring av tre flergrensbrønner, 24/6-B-4, 25/4-L-1 og 25/4-L-2, hver med to løp. Dette utgjør fase II i boreprogrammet for Alvheim.

Brønnene tilhører utvinningstillatelse 203.

I følge samtykkesøknaden skal boreoperasjonene starte i mai 2010. Varigheten for boringen av de tre brønnene er estimert til 300 dager (boring og komplettering).

Songa Dee (tidligere Stena Dee) er en halvt nedsenkbar flyttbar boreinnretning av type "Mitsubishi MD-602". Den ble ferdigstilt i 1984.

Innretningen som eies og opereres av Songa Management AS i Stavanger, fikk samsvarsuttalelse (SUT) i juni 2009 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |