Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 i blokk 6507/2

Eni Norge AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Scarabeo 5 på Marulk i Norskehavet.


Samtykket gjelder boring av pilotbrønn 6507/2-N-2 H, produksjonsbrønn 6507/2-N-2 AH, og produksjonsbrønn 6507/2N-4 H i området Nordland II.

Brønnene tilhører utvinningstillatelse 122. Vanndyp i området er ca 367 meter.

Planlagt oppstart er i september 2011. Aktiviteten vil vare i ca. 196 dager.

Scarabeo 5 (bildet) er en flyttbar boreinnretning bygget i Italia hos Fincantieri Shipyards Genova, ferdigstilt i 1990. Den opereres av Saipem Norwegian Branch (Saipem).

(lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |