Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 for permanent tilbakeplugging

Statoil as har fått samtykke til bruk av Scarabeo 5 til permanent tilbakeplugging av brønn 6506/11-N-4 H på Kristinfeltet.


Statoil har sett av inntil 27 dagar til aktiviteten, som vil ta starte i midten av mai 2015. Havdjupna på staden er 367 meter.

Scarabeo 5 er ei flyttbar boreinnretning av typen ME 4500 som vart levert frå Fincantieri Shipyards i Genova, Italia i 1990. Ho vert operert av Saipem Norwegian Branch (Saipem). Innretninga er registrert på Bahamas og har klasse i ABS.

Scarabeo 5 fekk samsvarsfråsegn (SUT) frå Ptil i mai 2003.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064