Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Safe Scandinavia på Eldfisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen Safe Scandinavia som flotell ved Eldfisk 2/7 E.


Samtykket gjelder for tidsrommet 1. mai til 1. september 2012. Safe Scandinavia skal benyttes som flotell i perioden mens nåværende boligrigg COSL Rigmar er inne ved verft for resertifisering.

Innretningen vil bli forankret vest for 2/7-E-innretningen med broforbindelse til denne.

Safe Scandinavia (bildet) ble bygget i 1984 ved Aker Verdal etter et Aker H-3.2E-design.

Innretningen opereres av Prosafe Offshore Limited, og har 292 enkeltlugarer. Safe Scandinavia er klasset av Det norske veritas og har Singapore som flaggstat. Safe Scandinavia fikksamsvarsuttalelse (SUT) i april 2007.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77