Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av røyrleidningar og undervassanlegg

Statoil har fått samtykke til bruk av røyrleidningar, undervassanlegg og endringar på Gullfaks A i Gullfaks Rimfaksdalen (GRD) prosjektet.


Statoil er operatør for Gullfaks som ligg i Tampenområdet i den nordlege delen av Nordsjøen, på 130-220 meter havdjup.

Petroleumstilsynet har no gitt samtykke til bruk av røyrleidningar, undervassanlegg og endringar i samsvar med Statoil sin søknad.