Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av røyrledningar, undervassproduksjonsanlegg og endringar

Statoil har fått samtykke til bruk av røyrledningar, undervassproduksjonsanlegg og endringar på Grane i utvinningsløyve 169 Svalin.


Svalin ligg åtte kilometer sørvest for Granefeltet. Havdjupna er om lag 120 meter. Svalin er bygd ut med ein fleirgreinsbrønn frå Graneinnretninga og med ei havbotninnretning knytt til Grane.

Planlagd oppstart er 1.juni 2014.

Petroleumstilsynet har no gitt samtykke til bruk av røyrledningar, undervassproduksjon og endringar i samsvar med Statoil sin søknad.
 

Journal 2014/419

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77