Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av røyrledningar og undervassproduksjonsanlegg

Statoil har fått samtykke til bruk av røyrledningar og undervassproduksjonsanlegg på Gullfaks Sør.


Statoil er operatør for Gullfaks Sør, som ligg i Tampenområdet i den nordlege delen av Nordsjøen, sør for Gullfaksfeltet. Gullfaks Sør er bygt ut med undervassbrønnrammer som er knytte til Gullfaks A og C med undervassrøyrleidninger. Produksjonen starta i 1998.

Planlagd oppstart er 1.juli 2015.

Petroleumstilsynet har no gitt samtykke til bruk av røyrledningar og undervassproduksjon i samsvar med Statoil sin søknad.

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00