Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Rowan Gorilla VI – Ekofisk 2/4-A

Ptil har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Rowan Gorilla VI for brønnarbeid på Ekofiskfeltet.


Samtykket omfatter permanent plugging og forlating av i alt 23 produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4-A-innretningen.

Brønnarbeidet skjer i forbindelse med nedstenging av Ekofisk 2/4-A-innretningen.

Ekofisk 2/4 A var den første permanente plattformen i Ekofisk-området - og på norsk sokkel. Den første oljeproduksjonen fra brønn A-13 startet 25. april 1974. Produksjonen ble endelig stengt 31. august 2013.