Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer på Fram Øst

Samtykke: Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Polar Pioneer på Framfeltet.


Når en operatør vil starte aktivitet på norsk sokkel, må det innhentes samtykke fra myndighetene.

HMS-myndigheten sier ved utstedelse av samtykket at man har tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden.

Les mer

Om Fram
Fram er et oljefelt som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ca 20 kilometer nord for Troll. Feltet har to forekomster, Fram Vest og Fram Øst.

Utbyggingen av Fram Vest omfatter to havbunnsrammer som er knyttet til Troll C. På Troll C blir gassen skilt frå væska og injisert tilbake i Fram Vest-reservoaret.

Samtykket
Samtykket gjelder utføring av brønnintervensjon på Fram brønn 35/11-B-23 (se kart) som tilhører utvinningstillatelse 090. Vanndypet på lokasjonen er ca 355 meter.

Brønnen er en to-grenet oljeprodusent, der bare én gren har produsert på grunn av en feil i en av kontrollventilene. Aktiviteten innbefatter fjerning av en plugg som er installert i denne ventilen.

I følge samtykkesøknaden har operasjonen en estimert varighet på 14 dager, med oppstart i april 2010.

Polar Pioneer er en Sonat/Hitachi designet, halvt nedsenkbar boreinnretning, bygget i 1985.

Innretningen opereres av Transocean Offshore North Sea Ltd NUF. Den har tidligere boret produksjonsbrønner for Snøhvit og flere letebrønner i Barentshavet for Statoil, Hydro og Eni.

Polar Pioneer fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2006 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |