Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Polar Pioneer

Statoil Petroleum AS (statoil) har fått samtykke til bruk av innretningen Polar Pioneer.


Samtykket gjelder permanent tilbakeplugging av brønn 31/5-J-41 og sidestegsboring av brønn 31/5-H-2 på Trollfeltet i Nordsjøen, utvinningstillatelse 085.

Havdypet på stedet varierer fra 313-318 meter.

Forventet oppstart er september 2013. Varigheten av aktiviteten er beregnet til cirka 4 måneder.


Polar Pioneer (over) opereres av Transocean Offshore og er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget ved Hitachi Zosen, Ariake, Japan.

Innretningen fikk Ptils samsvarsuttalelse i mai 2004.

Journal 2013/945

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064