Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Petrojarl Varg FPSO utover opprinnelig levetid

Talisman Energy Norge AS har fått samtykke til bruk av Petrojarl FPSO på Vargfeltet utover opprinnelig levetid.


Varg er et oljefelt som ligger sør for Sleipner Øst i den midtre delen av Nordsjøen, på 84 meters havdyp.

Den opprinnelige designlevetiden var basert på reserveanslaget og produksjonsprofilen som var oppgitt i plan for utbygging og drift (PUD). Dette reserveanslaget har i etterkant blitt økt flere ganger basert på boring av nye brønner, ny og bedre reservoarmodell og bruk av ny teknologi.

Petroleumstilsynet har funnet det dokumentert at det er forsvarlig å forlenge levetiden frem til 2021, og har gitt samtykke i samsvar med søknaden. 

Brev til Talisman Energy Norge AS

Journal 2012/1494

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77