Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Oseberg Feltsenter lavtrykks oljeproduksjon

Samtykke: Statoil Petroleum AS har fått samtykke til bruk av Oseberg Feltsenter LPOP (Low pressure oil production).


Samtykket gjelder oppstart og drift av nytt utstyr i forbindelse med lavtrykks oljeproduksjon.  Prosjektet har omfattet  blant annet rebundling av kompressorer, oppstrømskjøler, væskeutskiller, rørsystemer, manifolder og instrumentering.

Utstyret er delvis prefabrikkert på land og er nå koblet opp mot eksisterende  utstyr på Oseberg A og B.

Oseberg feltsenter

Oseberg Feltsenter

Planlagt oppstart er i februar 2010.

I følge Statoil vil modifikasjonen resultere i

  • Økt utvinningsgrad fra brønner med lavt reservoartrykk
  • Akselerert produksjon fra brønner med lavt reservoartrykk
  • Økt robusthet i forhold til reservoarusikkerhet

Følgende hovedaktiviteter er gjennomført:

  • Rydding og klargjøring av anleggsområder offshore
  • Bygging av/bytte innmat i (rebundling) nye kompressor
  • Utlasting og transport av nytt utstyr og rørsystemer
  • Innløfting av nytt utstyr som kjølere, væskeutskillere og manifolder
  • Tilkoblingsarbeid og ferdigstillelse
  • Oppstart (gjøres etter at samtykket er gitt)

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |