Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av oljelastebøyer på Gullfaks

Statoil har fått samtykke til bruk av oljelastebøyer på Gullfaksfeltet.


Samtykket gjelder installasjon og drift av OLS 1 og OLS 2 oljelastesystemer på Gullfaks.

Gullfaks er et olje og gassfelt i lokalisert på norsk sokkel i Nordsjøen. Feltet ble oppdaget i 1979 og har blitt utviklet med tre store Condeep-plattformer; Gullfaks A, Gullfaks B og Gullfaks C.


Journal 2014/85

 

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064