Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ocean Vanguard i blokk 34/8

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Ocean Vanguard i den nordlige delen av Nordsjøen.


Samtykket gjelder boring av tre produksjonsbrønner på Visund Sør. Alle de tre brønnene, 34/8-V-4 BY1H/BY2H, 34/8-V-3 H, 34/8-V-1 BY1H/BY2H, er planlagt delvis ferdigstilt med Ocean Vanguard.

Visund Sør ligger ca. ni kilometer sørvest for Visundfeltet, og ca. 125 kilometer fra land, Værlandet i Askvoll, Sogn og Fjordane.

Tidligste tidspunkt for operasjonen på Visund Sør er i begynnelsen av august 2011. Operasjonen har en forventet varighet på 300 dager.

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004 (lenke).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |