Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Ocean Vanguard for boring på Oseberg Sør (Stjerne)

Statoil Petroleum AS (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard til boring av topphull på Oseberg Sør (Stjerne) i Nordsjøen.


Samtykket omfatter boring av topphull i forbindelse med utbyggingen av 30/9-22 Stjerne. Plan for utbygging og drift (PUD) av Stjerne ble godkjent av Stortinget i september 2011. Stjerne er senere inkludert i Oseberg Sør-feltet.

Stjerne ligger Nordsjøen, 13 kilometer sørvest for Oseberg Sør.

Samtykket omfatter boring av fire topphull på følgende brønner: 30/9-M-11 H, 30/9-M-12 H, 30/9-M-13 H og 30/9-M-14 H.

Koordinatene for boreoperasjonen er:

  • 60° 18' 0,43" Nord
  • 02° 44' 22,73" Øst

Vanndypet på stedet er cirka 103 meter.

Aktiviteten har en antatt varighet på 25 dager. Tidligste oppstart er 1. april 2012.

 

Ocean Vanguard opereres av Diamond Offshore med operasjonskontor i Stavanger og med teknisk og operasjonell støtte fra selskapets kontor i Aberdeen.

Innretningen er registrert på Marshall Island med Det Norske Veritas som klasseselskap.

Ocean Vanguard ble bygget i 1982 og fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i juli 2004 (lenke).
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77