Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Nyhamna gassterminal etter operatørskifte

Vi har gitt Gassco as samtykke til bruk av Nyhamna gassterminal i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra Shell Norge.


Operatørskiftet iverksettes 1. oktober 2017.

Endring av operatør innebærer at denne må søke om samtykke til bruk av anlegget. Det er fordi et samtykke er et uttrykk for Ptils tillit til at operatørselskapet kan stå for driften på en forsvarlig måte og i samsvar med kravene i regelverket, og er først og fremst basert på vår vurdering av relevante deler av selskapets styringssystem.

Vi har nå gitt Gassco as samtykke til bruk av Nyhamna gassterminal. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77