Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Norne utover planlagt levetid

Statoil har fått samtykke til forlenget bruk av innretningene på Nornefeltet utover designlevetid til og med 31. desember 2021.


Norne er et oljefelt og tilhører utvinningstillatelse 128. Feltet er lokalisert i Norskehavet i blokkene 6608/10 og 6608/11, og ble satt i drift i november 1997.

Norne ligger ca. 300 kilometer vest for Sandnessjøen og 80 kilometer nord for Heidrun.

Feltet er bygd ut med et produksjons- og lagerskip (FPSO) tilknyttet fem brønnrammer på havbunnen samt til Svale og Stær i satellittfeltet Urd (illustrasjon).

Illustrasjon: Statoil

Samtykket gjelder innretningene Norne FPSO og Norne undervannsinstallasjoner.

Det skal utføres en rekke modifikasjoner, blant annet topside- og stigerørmodifikasjoner på Norne, og modifikasjoner på brønnrammene K og M.

Etter Statoils opprinnelige plan skulle feltet produsere frem til 2016.

Ressursgrunnlaget understøtter produksjon frem til minst 2021 og det var dermed ønskelig å forlenge driftstiden til Norneinnretningene.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |