Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av MSV Regalia på Yme

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Talisman Energy Norge AS (TENAS) samtykke til bruk av den flyttbare boliginnretningen MSV Regalia på Ymefeltet.


Om Yme
Yme er et oljefelt i den sørøstre delen av Nordsjøen, ca 110 kilometer sørvest for Egersund. Feltet har tidligere vært i produksjon, men ble stengt ned i 2001.

Yme tilhører i dag utvinningstillatelse 316.

Regjeringen godkjente 11.5.2007 ny plan for utbygging og drift av Ymefeltet. TENAS er operatør med en eierandel på 60%.

Øvrige rettighetshavere er Lotos Exploration and Production Norge AS (20%), Norske AEDC A/S (10%) og Wintershall Norge ASA (10%).

Yme er det første feltet på norsk sokkel som gjenåpnes.

Ymefeltet bygges ut med en oppjekkbar produksjonsinnretning plassert på en lagertank på havbunnen på prospektet Yme Gamma, og med en undervannsinnretning på Yme Beta, 12 km unna. Havdypet i området er mellom 77 og 93 meter.

Samtykke
Planlagt oppstart for bruken av MSV Regalia (foto) på Yme er primo november 2011, og innretningen skal brukes i tre til seks måneder.

MSV Regalia (Kilde: Prosafe).

MSV Regalia får broforbindelse til Yme MOPUStor (Mobile Production Unit and Storage).

MSV Regalia er av GVA 3000 design og ble bygget i 1985 ved GVA i Sverige.

Innretningen som fikk Ptils samsvarsuttalelse (SUT) i juli 2009, opereres av Prosafe AS (Prosafe) og  har plass for 282 personer i enkeltlugarer.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064