Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av modifisert utstyr på Jotun

ExxonMobil har fått samtykke til å ta i bruk modifisert utstyr på Jotun-innretningene for tilkopling av brønnstrøm fra Jette-feltet.


Jette-feltet, som ligger ca 6 km sør for Jotun, opereres av Det norske og er bygd ut med undervannsløsning. Brønnstrømmen skal føres til Jotun B-brønnhodeinnretningen og derfra til Jotun A FPSO for prosessering.

ExxonMobil, som er operatør på Jotun-feltet, har fått samtykke tll å ta i bruk modifiserte systemer og utstyr på Jotun A og B for å kunne  ta i mot brønnstrømmen fra Jette.
 

Journal 2013/51

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064