Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Inspirer for boring og komplettering på Volvefeltet

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil samtykke til boring og komplettering av brønner på Volvefeltet med den flyttbare innretningen Mærsk Inspirer.


Samtykket gjelder boring, sidestegsboring, plugging, komplettering og brønnintervensjoner.

Boringen og tilhørende komplettering er planlagt startet 1. desember 2012.

 

Mærsk Inspirer (bildet) er en flyttbar innretning (jack up), bygget hos Hyundai i 2004. Innretningen opereres av Mærsk Drilling Norge AS.

Brev til Statoil Petroleum AS

Journal 2012/1570