Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator til boring på Ekofisk

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS har fått samtykke til bruk av den flyttbare innretningen Mærsk Innovator til boring på Ekofisk 2/4-B feltet.


Det skal utføres sidestegboring og annet arbeid på seks produksjonsbrønner.

Mærsk Innovater vil bli plassert ved innretningen 2/4-B og boringen foregår gjennom denne innretningen.

Aktiviteten har en planlagt varighet på ca 800 dager.

Mærsk Innovator (bildet) er en flyttbar innretning (jack up) som opereres av Maersk Drilling Norge. Innretningen er bygget hos Hyundai i 2003.

Lengden på leggene er 205 meter og innretningen kan operere på vanndyp opp til 150 meter.

 (lenke).

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |