Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Innovator for boring av vanninjeksjonsbrønner på Ekofisk

ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) har fått samtykke til bruk av den oppjekkbare boreinnretningen Mærsk Innovator til boring av åtte vanninjeksjonsbrønner på Ekofiskfeltet.


Samtykket omfatter boring av åtte vanninjeksjonsbrønner som skal bidra til å opprettholde formasjonstrykket i den sydlige delen av Ekofiskfeltet. Brønnene vil bli ferdigstilt som havbunnsbrønner.

Ekofiskfeltet ble oppdaget i 1969 og er det eldste av olje- og gassfeltene på norsk sokkel som er i produksjon. Feltet ligger om lag 280 km sydvest for Stavanger. Brønnrammene for de nye vanninjeksjonsbrønnene vil bli plassert ca 1 km øst for Ekofisk 2/4A-innretningen. Vanndypet er ca 73 meter.

Boringen vil starte tidligst i juni 2012 og har en antatt samlet varighet på ca to år.
 

 
 

Mærsk Innovator (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning bygget ved Hyundai i Sør-Korea i 2002. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i mai 2003. Den er eid av Mærsk Contractors og opereres av Mærsk Drilling Norway AS. Innretningen er registrert i Danmark med Det norske Veritas som klassifikasjonsselskap.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77