Gå til hovedinnhold

Samtykke til bruk av Mærsk Guardian for produksjonsboring på Varg A

Samtykke: Talisman Energy Norge AS (TENAS) har fått samtykke til å bore tre sidestegsbrønner på Varg A med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian.


Vargfeltet ligger i den sørlige Nordsjøen ca 230 kilometer vest for Jæren, og tilhører utvinningstillatelse 038. Feltet har vært i produksjon siden desember 1998.

Formålet med boringen er i følge TENAS å øke utnyttelsen og opprettholde produksjonsnivået fra feltet ved å bore inn i nye reservoarområder.

Boringen er planlagt startet ved årsskiftet 2010/2011 og være sluttført begynnelsen av april 2011.

Mærsk Guardian (source: Woodside)

Mærsk Guardian (bildet) er en oppjekkbar boreinnretning bygget i 1986 ved Hitachi-verftet i Japan. Den opereres av Maersk Drilling Norge AS. Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i november 2002.


Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96